Banner URK
Towaroznawstwo i obrót produktami ziołowymi

 

Studia Podyplomowe: Towaroznawstwo i Obrót Produktami Ziołowymi

Wydział:

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Kierownik Studiów:

Dr hab. inż. Elżbieta Jędrszczyk

Warunki Przyjęcia:

Rekrutacja rozpoczyna się 15 lipca 2024 roku i odbywa się poprzez stronę rekrutacyjną IRK.

Charakterystyka Kierunku:

Studia podyplomowe "Towaroznawstwo i obrót produktami ziołowymi" oferują wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania roślin leczniczych do poprawy jakości życia. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia produkcji surowców roślinnych prozdrowotnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, oceny jakości surowców roślinnych, oraz zarządzania obrotem produktami zielarskimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Czas Trwania:

Studia trwają 2 semestry, obejmując 30 punktów ECTS.

Cena:

Przewidywany koszt studiów wynosi około 6000 zł, płatny jednorazowo lub w dwóch równych ratach.

Uzyskane Kwalifikacje:

Absolwent otrzymuje certyfikat uprawniający do wydawania produktów leczniczych w placówkach poza-aptecznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie w sektorze rolno-spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym, zwłaszcza w obrocie ziołami.

Opis Kwalifikacji:

Absolwenci studiów posiadają umiejętności w zakresie:

  • Prowadzenia produkcji surowców roślinnych prozdrowotnych.
  • Określania tożsamości i wartości surowców roślinnych.
  • Zarządzania jakością surowców roślinnych.
  • Znajomości podstaw prawnych i społeczno-ekonomicznych regulujących obrót surowcami roślinnymi.
  • Dostosowywania technologii wytwarzania produktów zielarskich do wymagań prawnych i rynkowych.
  • Oceny zastosowania ziół w diecie i działalności doradczej.
  • Prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego oraz własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem technik informatycznych.

Grupy Osób Zainteresowanych:

Studia skierowane są do absolwentów studiów I i II stopnia kierunków rolniczych i przyrodniczych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o towaroznawstwo ziół, zielarstwo i działanie lecznicze surowców roślinnych.

Zapotrzebowanie na Kwalifikacje:

Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie żywności funkcjonalnej, suplementów diety, nutraceutyków i leków roślinnych sprawia, że kwalifikacje nabyte w ramach studiów są bardzo poszukiwane na rynku pracy. Program studiów odpowiada na potrzeby sektora przemysłu spożywczego, zielarskiego i kosmetycznego.

Możliwości Zatrudnienia:

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w sektorze wytwarzania i obrotu produktami zielarskimi, a także w przetwórstwie owoców, warzyw, zbóż oraz w promowaniu zdrowia i doradztwie żywieniowym.

Program Studiów:

Program obejmuje zaawansowane metody identyfikacji roślin leczniczych, techniki kontroli jakości surowców, podstawy prawne obrotu surowcami roślinnymi, rolę roślin w diecie człowieka, zasady prowadzenia działalności gospodarczej, a także pierwszą pomoc w zakładach przetwórstwa i placówkach obrotu produktami zielarskimi.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul