Banner URK
Studia podyplomowe Siedliskoznawstwa Leśnego

Jednostka prowadząca:

Wydział Leśny
Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 46
https://urk.edu.pl/index/site/7131

 

Informacji udzielają:

dr hab. inż. Jarosław Lasota, prof. UR, tel. 012 662 53 38; e-mail jaroslaw.lasota[a]urk.edu.pl
dr inż. Ewa Błońska, tel: 012 662 50 31, e-mail ewa.blonska[a]urk.edu.pl

Charakterystyka

Wobec aktualnie zachodzących zmian w środowisku przyrodniczym, bardzo ważnymi zagadnieniami są problemy degradacji oraz przekształceń warunków siedliskowych. Tym problemom poświęcono wiele miejsca w realizowanym programie. Ponadto zapoznaje on słuchaczy z instrukcjami i zarządzeniami dotyczącymi klasyfikowania i kartowania siedlisk leśnych. Słuchaczom są prezentowane obowiązujące w gospodarce leśnej „Siedliskowe podstawy hodowli lasu” oraz „Zasady kartowania siedlisk leśnych i zbiorowisk roślinnych” uwzględniające „Klasyfikację gleb leśnych Polski” oraz zastosowanie technik komputerowych w opracowaniach siedliskowych, głównie map zgodnych ze standardem leśnej mapy numerycznej. Zakres tematyczny kształcenia zawiera poszerzoną i uzupełnioną z innych dziedzin wiedzę w stosunku do standardowych ram kwalifikacyjnych realizowanych na Wydziałach Leśnych w kraju.

Zajęcia na Studiach Podyplomowych Siedliskoznawstwa Leśnego są prowadzone przez nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, jak również wykwalifikowaną kadrę naukową z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, a także specjalistów – praktyków leśnictwa z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie oraz Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie oraz Krakowie.

Czas trwania: Studia trwają 2 semestry. Przewiduje się 4 tygodniowe zjazdy.
Studia obejmują łącznie 238 godzin dydaktycznych w tym 50 godzin ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych oraz 78 godzin ćwiczeń terenowych.

Koszt studiów 4000 zł, możliwość zapłaty w 2 ratach po 2000 zł za semestr.

Miejsce zajęć: Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja oraz Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Radocyna" w Czarnem. Zajęcia terenowe w lasach nadleśnictw Chrzanów, Niepołomice, Krzeszowice, Limanowa, Gorlice.

Warunki przyjęcia Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe Siedliskoznastwa Leśnego jest złożenie lub przesłanie kompletu dokumentów.
O przyjęciu na listę kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń (data stempla pocztowego).

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul