Banner URK
Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne - produkcja i certyfikacja

Jednostka prowadząca:

Wydział: Wydział Rolniczo – Ekonomiczny
Katedra: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Adres: Al. Mickiewicza 21, 31 – 120 Kraków
Telefon: 12 662 43 67,
Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Oleksy
Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Adres: Al. Mickiewicza 21, 31 – 120 Kraków
E mailandrzej.oleksy@urk.edu.pl

Informacji udziela:
dr hab. Joanna Puła - prof. URK,  sekretarz studiów
Adres: Al. Mickiewicza 21, 31 – 120 Kraków
Telefon: 12 662 43 67
E mail joanna.pula@urk.edu.pl

Warunkiem podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych jest ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia na dowolnym kierunku.

 

Program studiów jest zgodny z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ukończenie studiów podyplomowych pozwoli zdobyć wiedzę i podstawowe umiejętności związane z kierunkiem studiów oraz uzyskać uprawnienia do prowadzenia gospodarstwa rolnego poprzez uzyskanie kwalifikacji zawodowych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z programów unijnych, a opisanych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (§ 2, pkt. 2). Wiedza przekazywana będzie na wykładach i ćwiczeniach oraz zajęciach terenowych.

Czas trwania: dwa semestry, od marca 2024 do lutego 2025

Koszt: 4 200 zł (istnieje możliwość płatności ratalnej).

Więcej informacji na stronie www.wre/kandydat/studiapodyplomowe/

 

REKRUTACJA PRZEZ SYSTEM IRK URK TRWA DO KOŃCA LUTEGO 2024 ROKU 

 

Warunki ukończenia studiów:

  • uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie zajęć przewidzianych w programie studiów
  • złożenie tematycznej pracy podyplomowej
  • egzamin przed komisją

Zestawienie ogólne liczby godzin programu studiów podyplomowych „ROLNICTWO EKOLOGICZNE PRODUKTY TRADYCYJNE I REGIONALNE - PRODUKCJA I CERTYFIKACJA”

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul