Banner URK
Integrowana produkcja rolnicza

Jednostka prowadząca:

Wydział: Rolniczo-Ekonomiczny
Katedra: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Adres: 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21 pok. 426B lub 447

Telefon: +48 12 662 44 00

Kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Gospodarek 
Informacji udziela (sekretariat studiów): dr inż. Joanna Dłużniewska (e-mail: joanna.dluzniewska[a]urk.edu.pl)

 

Warunki przyjęcia:

  • Rekrutacja przez system Internetową Rekrutację Kandydatów
  • Warunkiem podjęcia studiów podyplomowych Integrowana produkcja rolnicza jest ukończenie studiów wyższych, co najmniej I stopnia (inżynierskich lub licencjackich)
  • O przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń

Sekretariat studiów podyplomowych Integrowana produkcja rolnicza:
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
tel. +48 12 662 44 00
e-mail: joanna.dluzniewska@urk.edu.pl

Charakterystyka
Celem studiów podyplomowych „Integrowana produkcja rolnicza”, prowadzonych przez Uniwersytet Rolniczy (Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu) we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie jest zdobycie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do prowadzenia upraw i produkowania płodów rolnych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji.

Kwalifikacje:
Uczestnicy uzyskają dyplom ukończenia studiów wydany przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie na zasadach określonych przez MNiSW.

Dodatkowo:

  1. Słuchacze uzyskują zaświadczenie o odbyciu szkolenia do prowadzenia szkoleń w zakresie integrowanej produkcji zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 554).
  2. Ukończenie studiów potwierdza posiadanie zawodowych kwalifikacji rolniczych i uprawnia do prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r.  oraz nabywania ziemi rolnej zgodnie z Ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r.
  3. Udział  w studiach umożliwia również skorzystanie z finansowego wsparcia Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 w ramach ekoschematu 14.3 Prowadzenie produkcji roślinnej w Systemie Integrowanej Produkcji Roślin oraz innych rodzajów wsparcia dostępnych w rolnictwie.
  4. Odbycie studiów daje kwalifikacje do pracy jako inspektor w jednostkach certyfikujących integrowaną produkcję.

 

Czas trwania: 2 semestry

Koszt: 4 200 zł (płatne w dwóch ratach po 2 100 zł)

Istnieje możliwość dofinansowania studiów IPR z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracodawców. 

Warunki ukończenia studiów:

  •  uczestnictwo w zajęciach i zdanie egzaminów przedmiotowych,
  •  wykonanie pracy dyplomowej oraz
  •  pozytywny wynik końcowego egzaminu dyplomowego

Zestawienie modułów tematycznych, liczby godzin i punktów ECTS studiów podyplomowych „Integrowana produkcja rolnicza”

 

Lp.

 Moduł dydaktyczny

Liczba godzin

Punkty
ECTS

 Jednostka prowadząca

razem

wykłady

ćwiczenia

1.

 Podstawy prawne, ekonomiczne i dokumentacja w IPR

24

24

-

3

Uniwersytet Rolniczy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2.

 Uprawa roli i roślin w IPR

35

15

20

4

Uniwersytet Rolniczy

3.

 Nawożenie w IPR

20

10

10

3

Uniwersytet Rolniczy

4.

 Ochrona roślin w IPR

123

50

73

11

Uniwersytet Rolniczy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

5.

 Jakość płodów rolnych w IPR w kontekście bezpieczeństwa żywności

8

4

4

2

Uniwersytet Rolniczy

6.

 Seminarium dyplomowe

20

-

20

3

Uniwersytet Rolniczy

7.

 Praca dyplomowa

10

-

10

4

Uniwersytet Rolniczy

 

 Razem

240

103

137

30

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul