Banner URK
Praktyczne aspekty przetwarzania danych pozyskanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP)

Praktyczne aspekty przetwarzania danych  pozyskanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP)

Nazwa (EN-GB): Practical sparse aspects of UAV data

Forma studiów: niestacjonarne
Poziom kształcenia: podyplomowe
Profil studiów: ogólnoakademicki
Czas trwania (PL):  2 semestry 

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji