URK
Praktyczne aspekty przetwarzania danych pozyskanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP)

Praktyczne aspekty przetwarzania danych  pozyskanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP)

Nazwa (EN-GB): Practical sparse aspects of UAV data

Forma studiów: niestacjonarne
Poziom kształcenia: podyplomowe
Profil studiów: ogólnoakademicki
Czas trwania (PL):  2 semestry 

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

Opis studiów:
Studia podyplomowe „PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZETWARZANIA DANYCH POZYSKANYCH Z WYKORZYSTANIEM BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (BSP)” mają na celu doskonalenie i pogłębianie wiedzy dotyczącej szeroko pojętego wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w gospodarce. Wiedza oraz umiejętności przekazane w zakresie umożliwiającym pracownikom instytucji branżowych, lub absolwentom studiów wyższych różnych specjalności poruszanie się w tej szerokiej tematyce przy realizacji bieżących zadań lub przy podejmowaniu decyzji o skutkach przestrzennych, środowiskowych lub gospodarczych. Zgłębienie wiedzy związanej z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych usprawni procesy w którym dane przestrzenne mogą okazać się decydującym czynnikiem przy końcowych decyzjach.

Sektor BSP to jeden ze strategicznych i przyszłościowych sektorów z dużym potencjałem rozwoju. Nie ma wątpliwości, że ten sektor stanie się jednym z motorów napędowych nowoczesnej gospodarki. Kreowanie i wykorzystywanie usług BSP to wyzwanie, ale przede wszystkim szansa na rozwój dla miast i wsi. Obecnie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę umożliwiającą realizację zadań publicznych i projektowych z wykorzystaniem BSP. Tym bardziej wzrasta zapotrzebowanie na prowadzenie studiów podyplomowych obejmujących tą problematykę.

 

Absolwent studiów podyplomowych nabędzie kompetencje w zakresie:

  • wiedzy ogólnej na temat technologii pozyskiwania danych z wykorzystaniem BSP, uwzględniając aspekty prawne, technologiczne czy społeczno-ekonomiczne;
  • wiedzy na temat możliwości oraz ograniczeń technologii BSP w różnych sektorach gospodarki oraz roli człowieka w ich zastosowani;
  • wiedzy pogłębionej na temat kompleksowego pozyskania danych przestrzennych z zastosowaniem współczesnych statków BSP do kształtowania przestrzeni oraz prowadzenia monitorowania środowiska;
  • praktycznych umiejętności umożliwiających integrację danych przestrzennych pozyskanych z wykorzystaniem BSP z danymi przestrzennymi o różnym pochodzeniu, uwzględniając aspekty związane
    z ich dokładnością, charakterystyką czy specyfikacja ich pozyskania;
  • zdolności krytycznego rozumienia zdobytej wiedzy i umiejętności do analizy oraz weryfikacji danych pozyskanych z wykorzystaniem BSP w celu wykorzystania w zadaniach związanych z infrastrukturą, transportem czy monitoringiem środowiska.

Plan studiów podyplomowych:

Link do rekrutacji

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul