URK
Żywienie Człowieka i Dietetyka

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA

Informacje dla kandydatów na studia podyplomowe

Wydział  Technologii Żywności
Katedra  Żywienia Człowieka
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska
Sekretariat: dr inż. Katarzyna Drzewowska
Adres: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
Telefon : 12 662 48 19, 12 662 48 14,  608 48 41 70
Email: katarzyna.drzewowska@urk.edu.pl
Informacji udziela: dr inż. Katarzyna Drzewowska , prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska
Warunki przyjęcia:

Charakterystyka

Studia obejmują 350 godzin wykładów, seminariów i ćwiczeń praktycznych – zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia MNiSW z dnia 23 września 2003 r. pt. „Standardy kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych na studiach wyższych zawodowych, studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych”.

Program studiów składa się z  4 następujących  modułów kształcenia:

- Żywienie człowieka,
- Dietetyka,
- Nowoczesna gastronomia – metody produkcji, wyposażenie i projektowanie,
- Nowoczesne metody technologii żywności.

Przedmioty wchodzące w skład poszczególnych modułów wyszczególnione są  w załączniku.  Poza modułami realizowany jest przedmiot wymagany standardami kształcenia nauczycielskiego pt. „Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych”.

Każdy z modułów kształcenia obejmuje nie mniej niż 60 godzin zajęć oraz nie mniej niż 10 punktów ECTS, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. (w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej) w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, punkt II.2.

Kształcenie na studiach podyplomowych – przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu.

Studia doskonalące umożliwiają:

  • Zdobycie wiedzy przedmiotowej przez absolwentów szkół wyższych o dowolnym profilu,
  • Uzupełnienie przygotowania merytorycznego absolwentów szkół wyższych zawodowych lub studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zbliżonym do zakresu merytorycznego studiów podyplomowych do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w zakresie przedmiotów objętych programem studiów.

Czas trwania  - 3 semestry

Termin rozpoczęcia – październik b.r.

Koszt studiów  - 1700 zł/semestr

Szczegółowe informacje na stronie Wydziału / Studia podyplomowe

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK