Banner URK
Odnawialne źródła energii w gospodarce niskoemisyjnej

Jednostka prowadząca:

Wydział: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Adres: ul. Balicka 116B, 30–149 Kraków

E-mail: tomasz.szul@urk.edu.pl

Informacji udziela: dr inż. Tomasz Szul, tel: 12 662 46 47,

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie odbywa się za pomocą systemu rekrutacji elektronicznej - IRK.

Ogólna charakterystyka studiów:

Opracowanie i realizacja działań wynikających z Ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), w tym koordynowanie wdrażania programów energetycznych i środowiskowych, wymaga posiadania specjalistycznych kwalifikacji. Dlatego celem studiów podyplomowych pn. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GOSPODARCE NISKOEMISYJNEJ jest poszerzenie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie podstaw budowy i eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technologii niskoemisyjnych, wykorzystujących odnawialne źródła energii. Studia podyplomowe swoją tematyką obejmują zagadnienia teoretyczne i praktyczne dla wybranych systemów i instalacji odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 136 ust. 2 Ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2021, poz. 610). Program studiów podzielony jest na moduły tematyczne dotyczące: systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, pomp ciepła, technologii produkcji biopaliw oraz zagadnień uzupełniających związanych z tą tematyką, takich jak: eksploatacja urządzeń elektrycznych, samowystarczalność energetyczna obiektów, metody oceny technicznej, techniczno-ekonomicznej i ekologicznej wybranych technologii oraz budownictwo o niemal zerowym zużyciu energii. Dodatkowym blokiem programowym jest cykl wyjazdów terenowych dotyczących praktycznych aspektów wykorzystania systemów energetyki odnawialnej w gospodarce niskoemisyjnej.

Uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji:

Absolwent nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu oceny zasobów ekoenergetycznych oraz projektowania systemów wykorzystujących OZE. Program studiów koncentruje się na wytycznych programowych, ustalonych dla kursów elektrycznych związanych z wymaganiami do uzyskania uprawnień SEP (Stowarzyszenia Elektryków Polskich) oraz zakresem programowym szkoleń Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) dla certyfikowanych instalatorów OZE w zakresie: systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych oraz pomp ciepła. Absolwenci są przygotowani do przystąpienia do egzaminu nadającego uprawnienia elektryczne SEP na urządzenia, instalacje oraz sieci elektroenergetyczne o napięciu maksymalnie do 1 kV oraz do egzaminu na certyfikowanego instalatora OZE, zgodnie z wymaganiami UDT. Egzaminy mogą być przeprowadzane bezpośrednio po zakończeniu studiów na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki przez Komisję egzaminacyjną powołaną przez Prezesa UDT lub w dowolnym oddziale UDT, w terminie do 12 miesięcy po ukończeniu studiów podyplomowych.

Czas trwania: 2 semestry

Rekrutacja:

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 30 września 2023 r.

Termin rozpoczęcia: 2-ga połowa października 2023

Termin zakończenia: 1-sza połowa lipca 2024

Opłata: 4900 zł płatne w jednej (do ...) lub w dwóch ratach (I rata - do .... r.; II rata - do .... r.)

Wpłata na konto:
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 21
Alior Bank S.A.
nr konta: 86 2490 0005 0000 4530 1756 3779
w tytule przelewu należy wpisać: 
"ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GOSPODARCE NISKOEMISYJNEJ" oraz imię i nazwisko uczestnika

Więcej informacji pod linkiem:

LINK - program studiów podyplomowych

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul