Banner URK
Integrowana produkcja roślinna (edycja dla doradców rolniczych)

                                                                        

 

„Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

 

 Studia podyplomowe Integrowana produkcja roślinna (edycja dla doradców rolniczych) realizowane przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w  ramach  poddziałania 2.3. „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 

 

 Cel operacji: organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla  doradców rolniczych z makroregionu składającego się z województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego w zakresie „Integrowana produkcja roślinna”.

 

Przewidywane wyniki operacji: podniesienie kwalifikacji do świadczenia usług doradczych dla rolników i właścicieli lasów przez 35 doradców.

 

Okres realizacji: dwa semestry od kwietnia 2024 roku do marca 2025 roku.

 

 

 

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

 Link do Integrowanej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul