Banner URK
Charakterystyka energetyczna budynków

 

Jednostka prowadząca:

Wydział: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Adres: ul. Balicka 116B, 30–149 Kraków

Telefon: 12 662 40 10

Informacji udziela: dr inż. Tomasz Szul, prof. URK 

E-mail: tomasz.szul@urk.edu.pl

 

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie odbywa się za pomocą systemu rekrutacji elektronicznej - IRK.

Ogólna charakterystyka studiów:

Realizacja zadań wynikających z Ustawy o charakterystyce energetycznej w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych lub części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową, wymaga posiadania specjalistycznych kwalifikacji. Dlatego celem studiów podyplomowych jest odpowiednie przygotowanie kadr do opracowywania certyfikatów i świadectw charakterystyki energetycznej takich obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Program studiów pozwala absolwentom nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu oceny efektywności energetycznej budynków, pozwalającą na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej, a także audytów energetycznych budynków. Absolwenci studiów mogą uzyskać wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji:

Program studiów koncentruje się na wytycznych ustalonych w zakresie programowym szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz.U. 2008 nr 17 poz. 104).

Absolwent nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną obejmującą m. in. zagadnienia związane ze zwiększaniem efektywności energetycznej budynków na etapie ich projektowania, wykonawstwa i eksploatacji, zastosowaniem w budownictwie odnawialnych źródeł energii wraz z innymi czystymi technologiami energetycznymi ze szczególnym uwzględnieniem ekologii i efektywności technicznej i finansowo-ekonomicznej przedsięwzięć.

Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość uzyskania uprawnień certyfikatora/audytora energetycznego potwierdzonych wpisem do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Wykaz jest częścią centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Dzięki niemu każdy może sprawdzić, czy dana osoba jest uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Wpis do wykazu jest niezbędny do tego, aby sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej.

 

Czas trwania: 2 semestry

Rekrutacja:

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 15 września 2024 r.

Termin rozpoczęcia: koniec października 2024

Termin zakończenia: 2-ga połowa lipca 2025

 

Opłata:

5200 zł płatne w jednej (do końca października) lub w dwóch ratach (I rata - do 15.10. 24 r.; II rata - do 15.02.2025 r.)

 

Wpłata na konto:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 21

Alior Bank S.A.

nr konta: 86 2490 0005 0000 4530 1756 3779

w tytule przelewu należy wpisać: "CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW" oraz imię i nazwisko uczestnika

 

Więcej informacji pod linkiem:
 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul