Baner URK
Florystyka

Jednostka prowadząca:

Wydział: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Katedra: Katedra Roślin Ozdobnych

Adres: 31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 54

Telefon: tel.: +48 012-662-52-47

Email: e-mail: florystyka@ur.krakow.pl

Informacji udzielają:

dr Bożena Pawłowska tel. +48 12-662-52-47 tel kom. 601 456 830

e-mail: ropawlow@cyf-kr.edu.pl

dr Bożena Szewczyk-Taranek tel. +48 12-662-52-47 tel. kom: 661 366 821

e-mail: szewczykb@ogr.ar.krakow.pl

Warunki przyjęcia:

Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe Florystyka jest złożenie lub przesłanie w roku rekrutacji - od 1czerwca do 1września

  • podania o przyjęcie na studia podyplomowe (załącznik nr 1),
  • kwestionariusza osobowego (załącznik nr 2)
  • odbitki kserograficznej dyplomu ukończenia studiów,
  • 2 fotografii,
  • zobowiązania do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (załącznik nr 3),

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Po uzyskaniu potwierdzenia zakwalifikowania kandydata na Studia Podyplomowe:

  • do 30 września należy dokonać opłaty za studia (lub 1-szy semestr studiów) na konto Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: Bank BPH 67 1060 0076 0000 3210 0014 7293 z dopiskiem "Studia Podyplomowe Florystyka",
  • okazać kierownikowi studiów podyplomowych oryginał świadectwa ukończenia wyższej uczelni - najpóźniej na pierwszym zjeździe.

Charakterystyka:

Celem Studiów Podyplomowych Florystyka jest wyposażenie studenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do efektywnej pracy w dziale profesjonalnej i komercyjnej florystyki, na poziomie przyjętym w krajach Unii Europejskiej. Odpowiednie przygotowanie absolwentów do osiągnięcia sukcesu w stale zmieniającej się branży kwiatowej przez wykształcenie najlepiej wyszkolonych pracowników lub właścicieli pracowni florystycznych i kwiaciarń, dzięki nauce technik florystycznych, wiedzy na temat roślin i teorii florystyki współczesnej, oraz kompetencji społecznych związanych z przedsiębiorczością, umiejętnościami organizacyjnymi, poczuciem estetyki, poszukiwaniem nowych możliwości rozwoju zawodowego.

Studia mają charakter ogólnopolski i przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych. Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzone są przez pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz innych uczelni wyższych w Polsce, a także przez dyplomowanych florystów instruktorów.

Koszt studiów: 7200 zł (po 3600 zł za każdy semestr), (w cenę wliczone są koszty wszystkich materiałów florystycznych i materiału roślinnego).

Studia rozpoczynają się pod warunkiem zgłoszenia minimum 15 uczestników, maksymalnie przyjmujemy 22 osoby.

Kwalifikacje:

Osoby kończące nasze studia podyplomowe posiadają bardzo dobrą znajomość warsztatu florystycznego i umiejętność wykonywania dekoracji okolicznościowych i świątecznych, a także umiejętność założenia i poprowadzenia swojej firmy. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu z teorii i zdaniu egzaminu praktycznego przed specjalną komisją, uzyskują potwierdzenie osiągniętych kwalifikacji zawodowych, w zakresie florystyki, honorowane nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Ponadto egzamin kończy się wystawą aranżacji florystycznych, gdzie absolwenci mogą zaistnieć i promować swoją twórczość artystyczną.

Czas trwania:

Czas trwania: 2 semestry, od października do września kolejnego roku

Więcej informacji : www.florystyka.ur.krakow.pl

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR