URK
Florystyka

Jednostka prowadząca:

Wydział: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Katedra: Katedra Roślin Ozdobnych

Adres: 31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 54

Informacji udziela dr hab. Bożena Pawłowska  

tel. 12 662 52 47 lub  601 456 830, e-mail: ropawlow@cyf-kr.edu.pl

Warunki przyjęcia:

Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe Florystyka jest złożenie lub przesłanie (pocztą lub mailem) w roku rekrutacji – od 1czerwca do 30 września

  • podania o przyjęcie na studia podyplomowe (załącznik nr 1)
  • kwestionariusza osobowego (załącznik nr 2)
  • odbitki kserograficznej dyplomu ukończenia studiów

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Po uzyskaniu potwierdzenia zakwalifikowania kandydata na Studia Podyplomowe:

  • w wyznaczonym terminie (zwykle do 30 września) należy dokonać opłaty za studia (lub 1-szy semestr studiów) na konto Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: Alior Bank S.A. 86 2490 0005 0000 4530 1756 3779 z dopiskiem „Studia Podyplomowe Florystyka”
  • okazać kierownikowi studiów podyplomowych oryginał świadectwa ukończenia wyższej uczelni – najpóźniej na pierwszym zjeździe.

Charakterystyka:

Celem Studiów Podyplomowych Florystyka jest wyposażenie studenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do efektywnej pracy w dziale profesjonalnej i komercyjnej florystyki, na poziomie przyjętym w krajach Unii Europejskiej. Odpowiednie przygotowanie absolwentów do osiągnięcia sukcesu w stale zmieniającej się branży kwiatowej przez wykształcenie najlepiej wyszkolonych pracowników lub właścicieli pracowni florystycznych i kwiaciarń, dzięki nauce technik florystycznych, wiedzy na temat roślin i teorii florystyki współczesnej, oraz kompetencji społecznych związanych z przedsiębiorczością, umiejętnościami organizacyjnymi, poczuciem estetyki, poszukiwaniem nowych możliwości rozwoju zawodowego.

Studia mają charakter ogólnopolski i przeznaczone są dla absolwentów wszystkich uczelni wyższych. Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzone są przez pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz innych uczelni wyższych w Polsce, a także przez dyplomowanych florystów instruktorów.

Koszt studiów: 7200 zł (po 3600 zł za każdy semestr), (w cenę wliczone są koszty wszystkich materiałów florystycznych i materiału roślinnego).

Studia rozpoczynają się pod warunkiem zgłoszenia minimum 15 uczestników, maksymalnie przyjmujemy 20 osób.

Kwalifikacje:

Osoby kończące nasze studia podyplomowe posiadają bardzo dobrą znajomość warsztatu florystycznego i umiejętność wykonywania dekoracji okolicznościowych i świątecznych, a także umiejętność założenia i poprowadzenia swojej firmy. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu z teorii i zdaniu egzaminu praktycznego przed specjalną komisją, uzyskują potwierdzenie osiągniętych kwalifikacji zawodowych, w zakresie florystyki, honorowane nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Ponadto egzamin kończy się wystawą aranżacji florystycznych, gdzie absolwenci mogą promować swoją twórczość artystyczną.

Czas trwania: 2 semestry, od października do września kolejnego roku

Więcej informacji : www.florystyka.ur.krakow.pl

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK