Banner URK
Dyplomowany Piwowar - technologia browarnicza z elementami techniki

Informacje dla kandydatów na studia podyplomowe

Wydział: Technologii Żywności

Dyplomowany Piwowar

Studia podyplomowe – technologia browarnicza browarnicza z elementami techniki

Czas trwania:

 • od października do czerwca
 • 2 semestry
 • 10 weekendów
 • 200 godzin

Wykłady, laboratorium, warzenie, technologia browarnicza, technologia piwowarska.

W ramach 200 godzin student będzie uczestniczył w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Główne moduły studiów to:

 • technologia i urządzenia przemysłu słodowniczego
 • procesy i urządzenia działu warzelni
 • fermentacja, dojrzewanie i stabilizacja piwa
 • pełne szkolenie sensoryczne (łącznie 20 h oceny organoleptycznej i rozpoznawania wzorców)
 • obliczenia technologiczne i podstawy automatyki w browarnictwie
 • procesy inwestycyjne, organizacja pracy i kontrola jakości w browarze

Koncepcja studiów

W ostatnich latach w Polsce nastąpił gwałtowny wzrost liczby browarów regionalnych, rzemieślniczych, restauracyjnych oraz domowych. Często są to mikroprzedsiębiorstwa, w których właściciel (lub współwłaściciele) pełni(ą) rolę technologa-piwowara, planisty, inżyniera itd. Osoby te z powodzeniem prowadzą działalność bazując np. na swoim doświadczeniu zawodowym lub na wiedzy zdobytej podczas aktywności w obrębie piwowarstwa domowego.

Z uwagi na brak kierunkowego wykształcenia, kadra ww. browarów wykazuje zainteresowanie podnoszeniem swoich kwalifikacji, jednak na rynku edukacyjnym dostępne są wyłącznie krótkie (1-2 dniowe kursy) lub studia wyższe (np. technologia żywności). Pierwsze rozwiązanie, z uwagi na ograniczenia czasowe nie daje solidnej bazy w zakresie technologii browarniczej, natomiast druga opcja oznacza studia trwające 3,5-5 lat, z ograniczonym udziałem przedmiotów specjalistycznych z zakresu browarnictwa. Oferty uczelni zagranicznych są trudno dostępne pod względem organizacyjnym i finansowym.

Brak jest więc oferty pośredniej: dającej w stosunkowo krótkim czasie, rzetelną porcję fachowej wiedzy specjalistycznej. Studia podyplomowe z zakresu browarnictwa wypełniają więc lukę na polskim rynku edukacyjnym i pozwolą wielu osobom podnieść swoje kwalifikacje i poprawić konkurencyjność na rynku pracy.

Jeśli chcesz podnieść swoje kompetencje i zostać dyplomowanym piwowarem

Program studiów

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe i uczyć się technologii browarniczej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie?

 • Studia podyplomowe trwają 2 semestry (1 dwudniowy zjazd, raz w miesiącu).
 • W ramach 200 godzin podzielonych tematycznie na 5 modułów, Student będzie uczestniczył zarówno w wykładach, jak i ćwiczeniach laboratoryjnych (ponad 50% wszystkich zajęć).
 • Wykłady odbywają się w grupie maksymalnie 30 osobowej, a ćwiczenia laboratoryjne w grupach maksymalnie 15 osobowych.
 • Słuchacze otrzymują materiały drukowane z prowadzonych zajęć.
 • W ramach studiów przedstawiane są treści dotyczące:
  • surowców browarniczych i oceny jakości tych surowców,
  • przebiegu procesu słodowania jęczmienia,
  • przebiegu procesów produkcji brzeczki z uwzględnieniem różnych technologii,
  • przebiegu procesów fermentacji i dojrzewania piwa,
  • mikrobiologii browarniczej (drożdże szlachetne i dzikie, bakterie kwasu mlekowego, propagacja, zakażenia w browarnictwie)
  • analiz laboratoryjnych używanych do oceny jakości surowców, do kontroli przebiegu procesów oraz sprawdzania jakości produktów (z uwzględnieniem prostych technik możliwych do stosowania w małych browarach, oraz technik nowoczesnych wykorzystywanych w zaawansowanych laboratoriach dużych browarów),
  • zagadnień związanych z projektowaniem browarów i uruchamianiem działalności browarniczej (niezbędna dokumentacja, procedury urzędowe, legalizacja zbiorników, rozliczanie akcyzy, itp.).
 • Podczas studiów podyplomowych z technologii browarniczej słuchacze nabywają praktyczne umiejętności z wykorzystaniem mikroBrowaru Uniwersyteckiego znajdującego się na Wydziale Technologii Żywności.
 • W ramach programu organizowany jest wyjazd terenowy do browaru regionalnego i/lub przemysłowego, w celu poznania praktyczny aspektów funkcjonowania browaru i stosowanych rozwiązań technicznych (zapewniamy oprowadzanie po browarze przez czynnego piwowara, który odpowiada na pytania słuchaczy i pozwala na dogłębne poznanie praktycznych zagadnień przemysłowej produkcji piwa).
 • Dbamy o sprawy socjalne:
  • słuchaczom oferujemy możliwość korzystania z noclegu w akademikach UR Kraków (po bardzo przystępnej cenie, ok. 50zł/noc)
  • współpracujemy z kilkoma dostawcami cateringu, tak aby zamawianie obiadów przebiegało sprawnie i posiłki były dostarczane punktualnie na przerwę obiadową
 • Oferujemy możliwość kontynuacji współpracy z przedstawicielami browarów w ramach wspólnych projektów badawczych, rozwiązywania problemów technologicznych czy przy rozwoju nowych produktów.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią:

 • pracownicy działów produkcji browarów (w celu uzyskania formalnych kwalifikacji),
 • pracownicy działów pozaprodukcyjnych w dużych browarach (w celu umożliwienia zmiany stanowiska pracy w razie potrzeby)
 • studenci drugiego stopnia studiów (w celu uzyskania specjalistycznego wykształcenia browarniczego i poprawy swojej sytuacji po wejściu na rynek pracy po zakończeniu studiów),
 • osoby bezrobotne (w celu zdobycia kwalifikacji i poprawy swojej sytuacji na rynku pracy)

Profil kandydata

Kandydat na studia podyplomowe „Dyplomowany piwowar – technologia browarnicza z elementami techniki”:

 • ma ukończone studia co najmniej I i/lub II stopnia i chce poszerzyć swoją wiedzę z zakresu technologii słodowniczej i browarniczej, lub chce zdobyć nowy zawód, fachową wiedzę, umiejętność wykonywania analiz laboratoryjnych z zakresu kontroli jakości surowców i produktów browarniczych

Dodatkowym atutem będzie spełnienie warunków:

 • zatrudnienie w słodowni, browarze lub firmie obsługującej bezpośrednio przemysł browarniczy (dostarczanie surowców, materiałów pomocniczych, chemii przemysłowej, itp.)
 • odpowiedzialność za realizację procesów produkcyjnych w słodowni, browarze, zakładzie produkcyjnym wytwarzającym substancje pomocnicze dla browarnictwa
 • prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze browarniczym

Koszt

Całkowity koszt udziału w studiach podyplomowych wynosi: 6450 zł płatne w dwóch ratach:

 • 3225 zł przed rozpoczęciem pierwszego semestru (do 30.września)
 • 3225 zł przed rozpoczęciem drugiego semestru (do 28.lutego)

Wpłatę należy dokonywać na konto:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
ul. Mickiewicza 21, 30-120 Kraków
nr konta: 86 2490 0005 0000 4530 1756 3779
Na druku należy koniecznie dopisać „Studia podyplomowe – piwowar

Koszty noclegów i wyżywienia ponoszą Słuchacze we własnym zakresie.

Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres Kierownika studiów dr hab. inż. Aleksandra Poredy (a.poreda@urk.edu.pl). W przypadku chęci uzyskania faktury VAT za usługi edukacyjne prosimy o podanie danych do faktury w mailu wraz z potwierdzeniem zapłaty.

WAŻNE: Brak wpłaty pierwszej raty w ww. terminie oznacza rezygnację z udziału w studiach – w takim przypadku rekrutowane będą osoby z listy rezerwowej.


Zarejestruj się na studia podyplomowe!

Regulamin studiów podyplomowych 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul