URK
Żywienie Człowieka i Dietetyka (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli)

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA – kwalifikacyjne dla Nauczycieli

Informacje dla kandydatów na studia podyplomowe

Wydział  Technologii Żywności

Katedra  Żywienia Człowieka i Dietetyki

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska

Sekretariat:  dr inż. Katarzyna Drzewowska

Adres: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków

Telefon : 12 662 48 19, 12 662 48 14,  664 470 745

Email: Katarzyna.Drzewowska@urk.edu.pl

Informacji udziela: dr inż. Katarzyna Drzewowska, prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska

Warunki przyjęcia:

- Dokument potwierdzający  uprawnienia do wykonywania zawodu Nauczyciela,

- Dokonanie zgłoszenia rekrutacyjnego na stornie https://erk.urk.edu.pl/pl/  (pomocne informacje dostępne na stornie https://rekrutacja.urk.edu.pl/) 

 Jednocześnie informujemy, że opłata rekrutacyjna nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia podyplomowe)

 

Charakterystyka


Studia trwające 3 semestry, obejmują 410 godzin wykładów, seminariów i ćwiczeń praktycznych oraz  44 pkt ECTS – zgodnie z załącznikiem  nr 1  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Zarządzeniem Rektora nr 221/2019, z 20 grudnia 2019 r., w sprawie wprowadzenia zasad powoływania i organizacji kształcenia na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Program studiów składa się z  2 następujących  modułów kształcenia:

 

- Żywienie człowieka i dietetyka,

- Nowoczesne metody w technologii gastronomicznej i technologii żywności.

 

 

Studia kwalifikacyjne umożliwiają:

- zdobycie kwalifikacji do prowadzenia kolejnego przedmiotu z zakresu:

 Żywienia człowieka i dietetyki,

Nowoczesnych metod w technologii gastronomicznej i technologii żywności,

-  zdobycie bądź doskonalenie wiedzy przedmiotowej,

- doskonalenie  wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego i zagrożonego, bądź dotkniętego chronicznymi chorobami niezakaźnymi oraz wiedzy w zakresie profilaktyki zdrowotnej, umożliwiającej planowanie oraz organizowanie żywienia indywidualnego i zbiorowego, dostosowanego odpowiednio do wieku i stanu fizjologicznego.

Czas trwania  - 3 semestry

Termin rozpoczęcia – październik lub styczeń/luty  b.r.

Koszt studiów  - 2100 zł/ 1 semestr

Szczegółowe informacje na stronie Wydziału w zakładce Dydaktyka / Studia podyplomowe

 

 

 

 

 

Przedmioty wchodzące w skład poszczególnych modułów wyszczególniono  w tabeli poniżej. 

 

 

 

 

 

Studia Podyplomowe „Żywienie człowieka i dietetyka – kwalifikacyjne dla Nauczycieli”

 

I SEMESTR

Lp.

Nazwa modułu

Nazwa przedmiotu

ECTS

 

W tym

Łącznie wymiar godzin zajęć

Wykłady

Seminaria

ćwiczenia

Audytoryjne

Specjalistyczne

1.

Żywienie człowieka i dietetyka

Żywienie człowieka z elementami fizjologii

4

35

15

10

-

10

2.

Planowanie i ocena żywienia

3

20

10

0

-

10

3.

Nowoczesne metody w technologii gastronomicznej i technologii żywności

Projektowanie  i wyposażenie zakładów żywienia zbiorowego

3

25

5

10

-

10

4.

Higiena i toksykologia żywności

3

25

20

-

-

5

5.

Nowe trendy w przetwórstwie i przechowalnictwie żywności

2

25

15

-

-

10

RAZEM W SEMESTRZE

15

130

65

20

-

45

                     

 

 

 

 

II SEMESTR

 

Lp.

Nazwa modułu

Nazwa przedmiotu

ECTS

 

W tym

Łącznie wymiar godzin zajęć

Wykłady

Seminaria

ćwiczenia

Audytoryjne

Specjalistyczne

1.

Żywienie człowieka i dietetyka

 

Patofizjologia

1

5

5

-

-

-

2.

Bromatologia

2

10

5

5

-

-

3.

Podstawy dietetyki

4

45

20

10

-

15

4.

Psycho-dietetyka

2

15

5

5

-

5

5.

Nowoczesne metody w technologii gastronomicznej i technologii żywności

Higiena żywienia  zbiorowego

2

10

5

5

-

-

6.

Ocena jakości żywności

2

20

10

-

-

10

RAZEM W SEMESTRZE

13

105

50

25

-

30

                     

 

 

 

III SEMESTR

 

Lp.

Nazwa modułu

Nazwa przedmiotu

ECTS

 

W tym

Łącznie wymiar godzin zajęć

Wykłady

Seminaria

ćwiczenia

Audytoryjne

Specjalistyczne

1.

Żywienie człowieka i dietetyka

Dietetyka pediatryczna

1

12

6

6

-

-

2.

Żywienie sportowców

1

10

5

5

-

-

3.

Żywność niekonwencjonalna

1

10

10

-

-

-

4.

Zioła przyprawowe i lecznicze w dietetyce

1

10

5

5

-

-

5.

Nowoczesne metody w technologii gastronomicznej i technologii żywności

Nowoczesne metody sporządzanie potraw

3

25

5

5

-

15

6.

Obsługa konsumenta

2

20

5

5

-

10

7.

Systemy zapewnienia jakości żywności

1

10

5

5

-

-

8.

Znakowanie żywności

1

3

1

2

-

-

9.

Marketing Produktów Żywnościowych

1

5

5

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM W SEMESTRZE

12

115

57

33

-

25

                   

 

SEMESTR I , II i/lub III

 

 

Moduł

Liczba godzin

Punkty ECTS

Zajęcia praktyczne                  

Żywienie człowieka i dietetyka

35

2

Zajęcia praktyczne                  

Nowoczesne metody w technologii gastronomicznej i technologii żywności

35

2

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul