BanerUR
Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych

 

Jednostka prowadząca: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Wydział: Rolniczo – Ekonomiczny

 

Katedra/Instytut: Instytut Produkcji Roślinnej

 

Adres: Al. Mickiewicza 21, 31 – 120 Kraków

 

Telefon: tel./fax.: 12 662 43 82

 

Email: kszur@ur.krakow.pl

 

 

Kierownik studiów podyplomowych:

 

Dr hab. inż. Robert Witkowicz -  Instytut Produkcji Roślinnej – Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin, Al. Mickiewicza 21, 31 – 120 Kraków,

 

Telefon: 12 662 43 85, e-mail: rrwitkow@cyf-kr.edu.pl

 

 

Informacji udziela:

 

Mgr inż. Barbara Czekaj

 

Telefon: 12 662 43 82, e-mail: kszur@ur.krakow.pl

 

 

Warunki przyjęcia:

 

  •  Warunkiem przyjęcia na Studia podyplomowe Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych jest złożenie (przesłanie pocztą, e-mail) następujących dokumentów: podanie oraz kwestionariusz osobowy. Zgłoszenia kierować należy na adres sekretariatu Instytutu Produkcji Roślinnej UR w Krakowie.

 

  •  Warunkiem podjęcia studiów podyplomowych jest ukończenie studiów wyższych, co najmniej I stopnia (inżynierskich lub licencjackich).

 

  •  O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

 

Charakterystyka

 

Studia podyplomowe przeznaczone są dla: (1) absolwentów szkół wyższych pragnących uprawiać rośliny zielarskie we własnych gospodarstwach, (2) nauczycieli uprawy, biologii, ekologii, żywienia człowieka i gastronomii, (3) pracowników ośrodków doradztwa rolniczego, (4) inspektorów Herbapolu i instytucji pokrewnych, (5) pasjonatów zielarstwa i rolnictwa (również ekologicznego).

 

 

Kwalifikacje

 

Studia umożliwia zdobycie wiedzy dotyczącej najczęściej uprawianych lub pozyskiwanych ze stanu naturalnego, przyprawowych i leczniczych gatunków roślin zielarskich oraz podstawowych roślin rolniczych. Ponadto omówione zostaną kierunki i technologie uprawy (korzeń, ziele i liście, kwiaty, owoce, nasiona) oraz skład chemiczny surowca. Studenci poznają również sposoby wykorzystania ziół w gospodarstwie ekologicznym, gospodarstwie domowym, sztuce kulinarnej, kosmetyce i terapiach leczniczych. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2011 r. Dz.U. 196, poz. 1167.

 

Ukończenie studiów potwierdza posiadanie zawodowych kwalifikacji rolniczych i uprawnia do prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku.

 

Czas trwania studiów to dwa semestry

 

Warunki ukończenia studiów:

 

1.           uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie zajęć przewidzianych w programie studiów,

 

2.           przygotowanie i obrona pracy dyplomowej na wybrany temat związany z tematyką studiów.

 

PROGRAM STUDIÓW Z PODZIAŁEM NA SEMESTRY

 

Moduł

 

Przedmiot

Semestr

Liczba godzin

ECTS

W

Ćw

Technologia uprawy

Podstawy uprawy roli i roślin

I

15

10

3

Uprawa roślin zielarskich

I

15

10

3

Uprawa roślin rolniczych

II

15

10

2

Wymagania glebowe roślin zielarskich

I

5

-

1

Uprawa roślin alternatywnych

I

5

5

1

Uprawa drzewiastych roślin zielarskich

II

10

-

1

Ochrona roślin zielarskich

I

5

5

2

Biologiczna ochrona roślin

II

5

5

1

Zioła w środowisku

Chronione gatunki ziół

II

5

-

1

Zioła pozyskiwane ze stanu naturalnego

II

5

-

1

Substancje aktywne roślin zielarskich oraz ich wykorzystanie (ziół)

Substancje czynne roślin zielarskich

I

10

-

2

Ocena organoleptyczna surowców zielarskich

I

-

4

1

Zioła jako składnik pożywienia

II

10

-

2

Używki i przyprawy

I

8

4

2

Projektowanie zielarskich ogrodów przydomowych

II

-

8

1

Zioła w kosmetykach

II

4

4

1

Marketing produktów zielarskich

Marketing produktów zielarskich

II

8

8

2

Seminarium i ćw. terenowe

Seminarium i praca dyplomowa

-

4

2

Ćwiczenia terenowe

-

20

1

Liczba godzin kontaktowych-semestr I

63

38

15

Liczba godzin kontaktowych-semestr II

62

59

15

Liczba godzin kontaktowych- Suma (I+II)

125

97

30

Całkowita liczba godzin kontaktowych

222

             

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK