Banner URK
Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych

 

Jednostka prowadząca:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Rolniczo – Ekonomiczny

Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej

Al. Mickiewicza 21, 31 – 120 Kraków

 

Kierownik: dr hab. Robert Witkowicz, prof. UR

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej

Al. Mickiewicza 21, 31 – 120 Kraków

Telefon: 12 662 43 85

E-mail: robert.witkowicz@urk.edu.pl

 

Sekretariat: mgr inż. Barbara Czekaj

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej

Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

Telefon: 12 662 43 82 lub 12 662 43 66

E mail: kszur@urk.edu.pl

 

Link do Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

 

Warunki przyjęcia:

·         złożenie/przesłanie podania skierowanego do Dziekana Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR w Krakowie wraz z kwestionariuszem osobowym (kwestionariusz, podanie),

·         ukończenie studiów wyższych, co najmniej I stopnia (inżynierskich lub licencjackich),

·         o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres sekretariatu Studiów Podyplomowych.

 

Charakterystyka:

Program studiów obejmuje 222 godziny dydaktyczne, w tym 156 godzin z zakresu nauk rolniczych oraz 66 godzin z zakresu jakości surowca zielarskiego, jego wykorzystania i jego pozyskiwania ze stanu naturalnego. W programie oprócz wykładów przewidziano ćwiczenia projektowe, laboratoryjne oraz terenowe prowadzone m. in. w ogrodach botanicznych, ogrodach klasztornych, gospodarstwach uprawiających rośliny zielarskie i gospodarstwach ekologicznych.

 

Kwalifikacje:

Osoby kończące studia podyplomowe posiadają:

- wiedzę ogólną z dziedziny nauk rolniczych i ekonomiki rolnictwa oraz wiedzę szczegółową z zakresu pozyskiwania surowca zielarskiego, jego wykorzystania oraz oceny jego jakości przez pryzmat składu chemicznego,

- zdolność krytycznej analizy pozyskanej wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy typowych problemów i obszarów działalności rolniczej związanej z produkcją surowca zielarskiego,

- kwalifikacje niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego produkującego surowiec roślinny w tym surowiec zielarski.

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej ocenianej przez opiekuna i recenzenta w następstwie czego wydawane jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2011 r. Dz.U. 196, poz. 1167.

 

Czas trwania: dwa semestry

Koszt studiów: 4 200 zł (2 100 zł semestr). W cenę wliczone są koszty wszystkich materiałów dydaktycznych oraz koszty wyjazdów na ćwiczenia terenowe.

Warunki ukończenia studiów:

·         uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie zajęć przewidzianych w programie studiów,

·         złożenie pracy podyplomowej i jej pozytywna ocena..

 

Zestawienie ogólne liczby godzin programu Studiów Podyplomowych „Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych”

 

Semestr studiów

1

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wymiar ECTS

Łączny wymiar godzin zajęć

w tym:

Forma zaliczenia końcowego**

wykłady

seminaria

ćwiczenia

audytoryjne

specja-listyczne*

Obowiązkowe

1.

Podstawy uprawy roli i roślin (PURR)

3

25

10

 

15

 

E

2.

Uprawa roślin zielarskich (URZ)

3

25

10

 

15

 

E

3.

Wymagania glebowe roślin zielarskich (WGRZ)

1

5

5

 

 

 

Z

4.

Uprawa roślin alternatywnych (URA)

1

10

5

 

5

 

E

5.

Ochrona roślin zielarskich (ORZ)

2

10

5

 

5

 

E

6.

Substancje czynne roślin zielarskich (SCRZ)

2

10

10

 

 

 

E

7.

Ocena organoleptyczna produktów ziołowych (OOPZ)

1

4

 

 

 

4

ZAL

8.

Używki i przyprawy (UP)

2

12

8

 

4

 

E

A

RAZEM W SEMESTRZE

15

101

53

0

44

4

-

 

Semestr studiów

2

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wymiar ECTS

Łączny wymiar godzin zajęć

w tym:

Forma zaliczenia końcowego**

wykłady

seminaria

ćwiczenia

audytoryjne

specja-listyczne*

Obowiązkowe

1.

Uprawa roślin rolniczych (URR)

2

25

10

 

15

 

E

2.

Uprawa drzewiastych roślin zielarskich (UDRZ)

1

10

10

 

 

 

E

3.

Biologiczna ochrona roślin (BOR)

1

10

5

 

5

 

E

4.

Chronione gatunki ziół (CGZ)

1

5

5

 

 

 

Z

5.

Zioła pozyskiwane ze stanu naturalnego (ZPSN)

1

5

5

 

 

 

Z

6.

Zioła jako składnik pożywienia (ZSP)

2

10

10

 

 

 

E

7.

Projektowanie zielarskich ogrodów przydomowych (PZOP)

1

8

 

 

4

4

Z

8.

Zioła w kosmetykach (ZK)

1

8

4

 

 

4

Z

9.

Marketing produktów zielarskich (MPZ)

2

16

8

 

8

 

E

10.

Seminarium i praca dyplomowa (SPD)

2

4

 

4

 

 

ZAL

11.

Ćwiczenia terenowe (TR)

1

20

 

 

 

20

ZAL

B

RAZEM W SEMESTRZE

15

121

57

4

32

28

 

                   

 

 

Razem dla cyklu kształcenia

Lp.

Wyszczególnienie

Wymiar ECTS

Łączny wymiar godzin zajęć

w tym:

Łączna liczba egzaminów

wykłady

seminaria

ćwiczenia

audytoryjne

specja-listyczne*

1

Razem dla cyklu kształcenia

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym :

obowiązkowe

30

222

110

4

76

32

0

 

 

fakultatywne

Nd

 

 

 

 

 

 

2

Udział zajęć fakultatywnych [%]

n/d

 

 

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul