Banner URK
Rzemieślniczy wyrób żywności tradycyjnej i nowoczesnej

Studia podyplomowe
Rzemieślniczy wyrób żywności tradycyjnej i nowoczesnej

Jednostka prowadząca:

Wydział Technologii Żywności
Katedra Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż
Adres: 30-149 Kraków, ul. Balicka 122
Telefon: (0-12) 662-48-52, 662-47-73
E-mail: studia.podyplomowe.ktwipz1@urk.edu.pl

Informacji udziela:

Dr hab. inż. Magdalena Krystyjan, Prof. URK; wtorek - środa od godziny 9-11,  tel. (0-12) 662-48-52, (0-12) 662-47-47


Czas naboru: 15 czerwiec – 15 wrzesień

Dokonanie zgłoszenia rekrutacyjnego na stornie https://irk.urk.edu.pl/

Jednocześnie informujemy, że opłata rekrutacyjna nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia podyplomowe.

 

Warunki przyjęcia:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcia na studia podyplomowe;
  2. kwestionariusz osobowy;
  3. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych — oryginał należy przedłożyć do wglądu;

W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce lub dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uznany lub nostryfikowany na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

Charakterystyka:
Studia umożliwiają zdobycie bądź doskonalenie wiedzy przedmiotowej, przez absolwentów szkół wyższych o dowolnym poziomie i profilu, przyporządkowanych do dyscypliny technologia żywności i żywienia, rolnictwo, zootechnika lub pokrewnych. Ponadto słuchacze zdobywają i doskonalą wiedzę z zakresu rzemieślniczego wyrobu żywności tradycyjnej i regionalnej, a także poznają sposoby wytwarzania żywności nowoczesnej.

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie:

  • ogólną wiedzę z zakresu żywienia człowieka oraz złożonych procesów technologii żywności, ich wzajemnych powiązań oraz roli człowieka w kształtowaniu tych powiązań,
  • pogłębioną wiedzę na temat produkcji żywności tradycyjnej i nowoczesnej, z uwzględnieniem aspektów prawnych, społecznych i środowiskowych,
  •  praktyczne umiejętności umożliwiające rzemieślniczy wyrób żywności bezpiecznej, o wysokiej jakości,
  • zdolności krytycznego rozumienia zdobytej wiedzy i umiejętności do opisu oraz analizy typowych zjawisk i problemów związanych z rzemieślniczym wyrobem żywności tradycyjnej i nowoczesnej.

 

Kwalifikacje:
Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych magisterskich, inżynierskich i licencjackich wydziałów o kierunku technologia żywności i żywienia, rolnictwo, zootechnika lub pokrewnych. O przyjęciu na studia, jeśli kandydat spełnia wymagania (złożone dokumenty), decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Czas trwania:
Studia podyplomowe „Rzemieślniczy wyrób żywności tradycyjnej i nowoczesnej” są prowadzone w języku polskim, w formie weekendowych zjazdów od października do lipca. Studia trwają 2 semestry i obejmują łącznie 5-6 sobotnio-niedzielnych spotkań dydaktycznych w każdym semestrze. Ponadto, przewidziano zostały dodatkowe terminy na sesje egzaminacyjne oraz egzamin dyplomowy.

Łączna liczba godzin dydaktycznych wynosi 195. Składa się on z 6 modułów (po 3 w każdym semestrze), w tym z 19 przedmiotów (70 godzin wykładów i 125 godzin ćwiczeń) i egzaminu dyplomowego. 

Liczba punktów ECTS 30.

Przewidywana minimalna liczba uczestników kursu 28 osób.

 

Koszty:
Całkowity koszt udziału w studiach podyplomowych wynosi: 5000 zł płatne w dwóch ratach:

  • 2500 zł przed rozpoczęciem pierwszego semestru (do 30 września)
  • 2500 zł przed rozpoczęciem drugiego semestru (do 28 lutego)

Wpłatę należy dokonywać na konto:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
ul. Mickiewicza 21, 30-120 Kraków
nr konta: Alior Bank S.A. 86 2490 0005 0000 4530 1756 3779

 

W tytule przelewu proszę koniecznie wpisać: S703_Studia podyplomowe_Imię i Nazwisko

WAŻNE: Brak wpłaty pierwszej raty w ww. terminie oznacza rezygnację z udziału w studiach – w takim przypadku rekrutowane będą osoby z listy rezerwowej.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul