URK
Studium ochrony przyrody im. S. Myczkowskiego

Jednostka prowadząca:

 

Wydział: Leśny

Instytut: Ekologii i Hodowli Lasu

Zakład: Bioróżnorodności Leśnej

Adres: Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Jerzy Szwagrzyk

telefon: +48 12 662 51 22

email: rlszwagr@cyf-kr.edu.pl

Informacji udziela:
mgr inż. Ewa Wojciechowska-Przepłata, tel: +48 12 662 50 44, e-mail: e.wojciechowska-przeplata@ur.krakow.pl

 

Więcej informacji:

Strona internetowa: www.les.ur.krakow.pl/spop/

Charakterystyka:

Studia Podyplomowe „Ochrona przyrody” są pierwszymi studiami podyplomowymi spośród wszystkich powołanych przy Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i jednocześnie najstarszymi o tej tematyce w Polsce. Powstały w roku akademickim 1969/70 z inicjatywy Profesora Stefana Myczkowskiego.

Studia są przeznaczone dla absolwentów leśnictwa, a także innych kierunków przyrodniczych, posiadających wykształcenie wyższe magisterskie, inżynierskie lub licencjackie.

Studia te mają na celu przygotowanie słuchaczy do efektywnej pracy w zakresie szeroko pojmowanej ochrony przyrody w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przekazywaną przez najlepszych specjalistów w tej dziedzinie (m.in. przez pracowników naukowych z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej, Instytutu Botaniki PAN i Instytutu Ochrony Przyrody PAN, specjalistów z Lasów Państwowych, RDOŚ, Parków Krajobrazowych). Program, wypełniony w dużej mierze zajęciami praktycznymi (dwa zjazdy z czterech odbywają się w wybranych nadleśnictwach, parkach narodowych i krajobrazowych), ma wyposażyć słuchaczy w umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy na polu ochrony przyrody.

Czas trwania – 2 semestry, od marca do stycznia następnego roku (4 zjazdy).

Warunkiem przyjęcia jest przedłożenie następujących dokumentów:

  • podania o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • kwestionariusza osobowego,
  • odbitki kserograficznej dyplomu ukończenia studiów,
  • 2 fotografii,
  • umowy - zobowiązania do ponoszenia kosztów odpłatności za studia oraz
  • wniesienie opłaty (możliwe w 2 ratach).
Wszystkie formularze są dostępne na stronie internetowej Studium: http://www.les.ur.krakow.pl/spop/rekrutacja.html

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK