Banner URK

Ochrona przyrody im. Profesora Stefana Myczkowskiego

Jednostka prowadząca:

Wydział Leśny
Katedra Bioróżnorodności Leśnej
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

adres do korespondencji: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

 Informacji udziela
Kierownik studiów
dr hab. inż. Jan Bodziarczyk, prof. URK
tel: 12 662 51 20 kom. 607 478 562
e-mail: jan.bodziarczyk@urk.edu.pl

Sekretarz studiów:
mgr inż. Ewa Wojciechowska-Przepłata
tel. 12 662 50 44
e-mail: e.wojciechowska-przeplata@urk.edu.pl

 

Charakterystyka:

Studia Podyplomowe „Ochrona przyrody” są pierwszymi studiami podyplomowymi spośród wszystkich powołanych przy Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i jednocześnie najstarszymi o tej tematyce w Polsce. Powstały w roku akademickim 1969/70 z inicjatywy Profesora Stefana Myczkowskiego.

Studia są przeznaczone dla absolwentów leśnictwa, a także innych kierunków przyrodniczych, posiadających wykształcenie wyższe magisterskie, inżynierskie lub licencjackie.

Studia te mają na celu przygotowanie słuchaczy do efektywnej pracy w zakresie szeroko pojmowanej ochrony przyrody w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przekazywaną przez najlepszych specjalistów w tej dziedzinie (m.in. przez pracowników naukowych z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej, Instytutu Botaniki PAN i Instytutu Ochrony Przyrody PAN, specjalistów z Lasów Państwowych, RDOŚ, Parków Krajobrazowych). Program, wypełniony w dużej mierze zajęciami praktycznymi (dwa zjazdy z czterech odbywają się w wybranych nadleśnictwach, parkach narodowych i krajobrazowych), ma wyposażyć słuchaczy w umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy na polu ochrony przyrody.

Czas trwania – 2 semestry, (4 zjazdy).

 

Więcej informacji:

Strona internetowa: https://spop.urk.edu.pl/

 

Warunkiem przyjęcia jest przedłożenie następujących dokumentów:

  • podania o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • kwestionariusza osobowego,
  • odbitki kserograficznej dyplomu ukończenia studiów,
  • 2 fotografii,
  • umowy - zobowiązania do ponoszenia kosztów odpłatności za studia oraz
  • wniesienie opłaty (możliwe w 2 ratach).

Wszystkie formularze są dostępne na stronie internetowej Studium: http://www.les.ur.krakow.pl/spop/rekrutacja.html

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul