Banner URK
Studium wiedzy o Unii Europejskiej "Agro-Unia"

 

Jednostka prowadząca: 

Wydział: Rolniczo – Ekonomiczny
Katedra/Instytut: Instytut Ekonomiczno-Społeczny – Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa
Adres: Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Telefon: tel.: 12 662 43 28, 662 43 31
Email:
zdr@ur.krakow.pl

 Kierownik studiów podyplomowych:
dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR (Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa, Adres: Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, tel.: 12 662 43 28, 12 662 43 31)

 Informacji udziela:
dr inż. Małgorzata Bogusz (m.bogusz@ur.krakow.pl) tel.: 12 662 43 74

 mgr Agnieszka Tworzyk (agnieszka.tworzyk@ur.krakow.pl) tel. 662 43 28

 Warunki przyjęcia:

 Rekrutacja na XV edycję Studium wiedzy o UE "Agro-Unia" (rok akademicki 2017/2018) została rozpoczęta i  będzie prowadzona do 6. października 2017 r. Planowany termin rozpoczęcia zajęć – 21. października 2017 r.

 Całkowity koszt studiów na 1 osobę wynosi 1 600 zł za 1 semestr.

 Warunkiem przyjęcia na Studia podyplomowe "Agro-Unia" jest złożenie (przesłanie) podania skierowanego do Dziekana Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR w Krakowie wraz z załącznikami. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem sekretariatu Studium.

 Charakterystyka:
Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni , w tym zwłaszcza uczelni nierolniczych (studia magisterskie, inżynierskie lub licencjackie), zamierzających nabyć kwalifikacje rolnicze oraz skorzystać ze środków Unii Europejskiej. Dają one szanse nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie procedur ubiegania się o wsparcie finansowe dla rolników w ramach instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w okresie 2014-2020, jak np.: Dopłaty bezpośrednie, Ułatwianie startu młodym rolnikom, Modernizacja gospodarstw rolnych, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i innych.

 Studia dają również uczestnikom możliwość poznania specyfiki sektora żywnościowego, polityki rolnej i strukturalnej Unii Europejskiej, instytucjonalnego wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich, technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz organizacji i ekonomiki gospodarstw rolniczych.

 Kwalifikacje:
Studia kończą się egzaminem dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 279).

 Świadectwo ukończenia tych Studiów Podyplomowych spełnia wymogi dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej (zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia MRiRW z dnia 17.01.2012 poz. 109 p. 4).

 

Czas trwania:

 Studia trwają 2 semestry i obejmują 224 godziny zajęć dydaktycznych, w tym: 144 godz. wykładów i 80 godz. ćwiczeń. Zaplanowano 14 zjazdów 2. dniowych (sobota i niedziela), każdy po 16 godz.

 Zajęcia odbywać się będą w Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. Mickiewicza 21.

 

 Warunki ukończenia studiów:

 

·        uczestnictwo w zajęciach;

 

·        zaliczenie testowych egzaminów po każdym semestrze;

 

·        napisanie i obrona pracy dyplomowej na wybrany temat związany z tematyką Studium oraz przedstawienie kompletnego wniosku o przyznanie wybranej dotacji.

 

 Zestawienie ogólne liczby godzin programu studiów podyplomowych Studium wiedzy o Unii Europejskiej "Agro-Unia"

 

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykłady

Ćwiczenia

Razem

Punkty ECTS

Semestr zimowy

 

1

Podstawy ekonomii rynkowej

20

 

20

3

2

Ekonomika i organizacja gospodarstw

16

8

24

3

3

Agrobiznes i marketing artykułów rolnych

16

 

16

2

4

Technologie produkcji roślinnej

24

 

24

3

5

Technologie produkcji zwierzęcej

16

 

16

2

6

Podstawy rachunkowości rolnej

8

12

20

2

Razem semestr zimowy

100

20

120

15

Semestr letni

 

7

Prawodawstwo Unii Europejskiej oraz instytucjonalne wsparcie wsi i rolnictwa

20

 

20

2

8

Fundusze strukturalne i polityka regionalna Unii Europejskiej

8

8

16

2

9

Zarządzanie projektami

8

8

16

2

10

Wspólna Polityka Rolna i rozwój obszarów wiejskich oraz programy pomocowe na rzecz rozwoju agrobiznesu i system dopłat bezpośrednich w Unii Europejskiej

8

8

16

2

11

Metodyka przygotowania wniosków aplikacyjnych: warsztaty w zakresie wykorzystywania instrumentów WPR i funduszy strukturalnych

4

12

16

2

12

Ćwiczenia terenowe w gospodarstwie rolnym

 

8

8

1

13

Seminarium i praca dyplomowa

 

12

12

4

Razem semestr letni

48

56

104

15

Razem

148

76

224

30

 

 

 

 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul