URK
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH

Jednostka prowadząca:

Wydział: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Katedra / Instytut: Instytut Ekonomiczno-Społeczny – Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa

Adres: Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Telefon: tel.: 12 662 43 31
Email: zkwr@urk.edu.pl

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Wioletta Knapik (wioletta.knapik@urk.edu.pl)

Informacji udziela: mgr Agnieszka Tworzyk (zkwr@urk.edu.pl)

Warunki przyjęcia:

1) warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie (przesłanie) podania skierowanego do Dziekana Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR w Krakowie wraz z załącznikami;

2) warunkiem podjęcia studiów podyplomowych jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich;

3) przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń; zgłoszenia prosimy kierować pod adresem sekretariatu studiów.

 

Sekretariat studiów podyplomowych „Zarządzanie kryzysowe w rolnictwie i na obszarach wiejskich”:

Zakład Polityki Społecznej i Doradztwa, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, tel.: 12 662 43 31, zkwr@urk.edu.pl

Charakterystyka:
Studia podyplomowe „Zarządzanie kryzysowe w rolnictwie i na obszarach wiejskich” organizowane są przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie i ekspertami zewnętrznymi. Studia podyplomowe skierowane są głównie do pracowników administracji rządowej i samorządowej, wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, centrów powiadamiania ratunkowego, członków zespołów zarządzania kryzysowego, właścicieli i operatorów obiektów zakwalifikowanych do infrastruktury krytycznej i innych zainteresowanych osób.

Studia podyplomowe oferują wiedzę, narzędzia informatyczne (programy komputerowe) oraz kwalifikacje w zakresie identyfikacji zagrożeń, ich prewencji, a także ograniczaniu zagrożeń naturalnych oraz spowodowanych nieracjonalnym gospodarowaniem zasobami, likwidowaniu skutków zagrożeń oraz katastrof dzięki efektywnemu zarządzaniu sytuacją kryzysową.

Rekrutacja na I edycję studiów podyplomowych „Zarządzanie kryzysowe w rolnictwie i na obszarach wiejskich" (rok akademicki 2017/2018) została rozpoczęta i będzie prowadzona do 6. października 2017 r. Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 14-15 października 2017 r.

Kwalifikacje:
Studia kończą się egzaminem dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 279).

Czas trwania:

Studia trwają 2 semestry i obejmują 240 godziny zajęć dydaktycznych, w tym: 126 godz. wykładów i 114 godz. ćwiczeń. Zaplanowano 15 zjazdów 2-dniowych (sobota i niedziela), każdy po 16 godz.

Zajęcia odbywać się będą w obiektach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (z wyjątkiem zajęć terenowych).

Opłata za udział w studiach jednego uczestnika: całkowity koszt studiów na 1 osobę wynosi 3 200,00 zł; opłata za jeden semestr wynosi 1 600,00 zł.

Warunki ukończenia studiów:

  • uczestnictwo w zajęciach;
  • zaliczenie egzaminów testowych po każdym semestrze;
  • napisanie i obrona pracy dyplomowej na wybrany temat związany z tematyką studiów.

Więcej informacji:

  • podanie
  • kwestionariusz
  • ramowy program zajęć

 

Zestawienie ogólne liczby godzin programu studiów podyplomowych
„Zarządzanie kryzysowe w rolnictwie i na obszarach wiejskich”

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykłady

Ćwiczenia

Razem

Punkty ECTS

Semestr zimowy

1

Ekonomika środowiska − profilaktyka zagrożeń

6

4

10

1

2

Modelowanie procesów w środowisku  − profilaktyka zagrożeń

8

10

18

2

3

Środki chemiczne w rolnictwie
− zagrożenia środowiskowe

12

 

12

1

4

Komunikowanie społeczne
w sytuacjach kryzysowych

10

10

20

2

5

Systemy monitoringu zagrożeń

12

12

24

3

6

Zarządzanie kryzysowe w rolnictwie

10

10

20

3

7

Zarządzanie kryzysowe
w województwie, powiecie i gminie

10

10

20

3

Razem semestr zimowy

68

56

124

15

Semestr letni

8

Biologiczne skażenie środowiska

10

8

18

2

9

Zarządzanie kryzysowe w warunkach klęski żywiołowej

8

10

18

2

10

Logistyka w sytuacjach kryzysowych

12

12

24

3

11

Systemy wspomagania zarządzania kryzysowego

10

12

22

3

12

Nadzór fitosanitarny
− monitorowanie zagrożeń

18

 

18

2

13

Seminarium i praca dyplomowa

 

16

16

3

Razem semestr letni

58

58

116

15

Razem

126

114

240

30

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul