URK
Planowanie i zarządzanie energetyką lokalną

Jednostka prowadząca:

Wydział: Inżynierii Produkcji i Energetyki

Katedra: Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych

Adres: ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków

Telefon: 12 662 46 46, 47

E-mail: KEiAPR@ur.krakow.pl

Informacji udziela: dr inż. Krzysztof Nęcka, dr inż. Tomasz Szul

Warunki przyjęcia : kolejność zgłoszeń

Charakterystyka: Opracowanie, wdrażanie i realizacja zadań wynikających z ustaw Prawo energetyczne oraz o Efektywności energetycznej, w tym również koordynowanie programów energetycznych i środowiskowych, wymaga posiadania specjalistycznych kwalifikacji. Dlatego celem studiów podyplomowych jest przygotowanie odpowiednio wyszkolonych kadr do tworzenia lokalnych strategii energetycznych, opracowywania planów energetycznych, zarządzania i nadzoru w zakresie realizacji tych zadań.

Zakres studiów obejmuje m. in. zagadnienia związane z systemami energetyki konwencjonalnej i odnawialnej oraz ich wpływem na środowisko, prognozowaniem potrzeb energetycznych, zarządzaniem lokalną gospodarką energetyczną. Efektem końcowym studiów będzie wykorzystanie nabytych umiejętności do sporządzenia projektu założeń do planu zaopatrzenia wybranej gminy wiejskiej w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Kwalifikacje: Absolwenci będą stanowić wyszkoloną kadrę, której zadaniem będzie planowanie, nadzór i koordynowanie działań z zakresu oszczędnego gospodarowania energią w sektorze publicznym, co przyczyni się do podniesienia standardu energetycznego obiektów. Pozwoli racjonalnie wykorzystywać środki finansowe przeznaczone na działania proekologiczne oraz zarządzać przyjętymi do realizacji planami zaopatrzenia w energię.

Czas trwania: 2 semestry. Liczba godzin: 180, w tym wykładów 80.

Więcej informacji

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul