URK
Audyting i certyfikacja energetyczna budynków

Jednostka prowadząca:

Wydział: Inżynierii Produkcji i Energetyki

Katedra: Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych

Adres : ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków

Telefon : 12 662 46 47

E-mail: KEiAPR@ur.krakow.pl

Informacji udziela: dr inż. Tomasz Szul, tomasz.szul@ur.krakow.pl

Warunki przyjęcia : kolejność zgłoszeń

Charakterystyka: Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych lub części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową wymaga posiadania specjalistycznych kwalifikacji. Dlatego celem studiów podyplomowych jest odpowiednie przygotowanie kadr do opracowywania certyfikatów energetycznych takich obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakres studiów obejmuje m. in. zagadnienia związane ze zwiększaniem efektywności energetycznej budynków na etapie ich projektowania, wykonawstwa i eksploatacji, zastosowaniem w budownictwie odnawialnych źródeł energii wraz z innymi czystymi technologiami energetycznymi ze szczególnym uwzględnieniem ekologii i efektywności technicznej i finansowo-ekonomicznej przedsięwzięć.

Słuchaczy obowiązuje zaliczenie zajęć przewidzianych programem studium (całościowy test końcowy), samodzielne wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla zadanego obiektu.

Oferta studiów jest adresowana do absolwentów wyższych uczelni technicznych posiadających tytuł magistra lub inż. (kierunek budownictwo, energetyka, architektura, inżynieria środowiska lub pokrewnych) chcących poszerzyć swoje wiadomości z zakresu oceny cieplnej budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej (audyt energetyczny), efektywności energetycznej źródeł ciepła konwencjonalnych i odnawialnych, sieci przesyłowych oraz odbiorników energii, a także systemów grzewczych, chłodniczych, wentylacji i klimatyzacji, na potrzeby kompleksowej oceny energetycznej budynków.

Kwalifikacje: Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, równorzędne z pozytywnym egzaminem przed Komisją Ministerstwa Infrastruktury, dające uprawnienia państwowe Audytora - Certyfikatora Energetycznego Budynków zgodnie z Dyrektywą 2002/91/WE oraz aktualnym prawodawstwem w tym zakresie.

Czas trwania: 2 semestry. Liczba godzin: 256, w tym wykładów 104

Więcej informacji: www.cku.ur.krakow.pl/index/site/1417/908

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul