URK
Ochrona roślin w nowych technologiach rolniczych

Jednostka prowadząca:

Wydział: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Katedra: Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego
Adres: 31 – 120 Kraków, Al. Mickiewicza 21 pok. 447 
Telefon: +48 12 662 44 00 Fax: +48 12 662 43 88 
E-mail: rrropek@cyf-kr.edu.pl 

Informacji udziela:
Dariusz Ropek Tel.: +48 012 662 44 00

Charakterystyka:

Studium umożliwia zdobycie wiedzy na temat najnowszych osiągnięć w ochronie roślin w powiązaniu z nowoczesnymi technologiami w rolnictwie zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Słuchacze zaznajomieni zostaną z metodami integrowanymi, z kwarantanną, prognozowaniem i monitorowaniem występowania chorób i szkodników oraz najnowszymi zagadnieniami z biotechnologii rolniczej. Ponadto omówione zostaną źródła finansowania rozwoju wsi i rolnictwa.

Program spełnia kryteria Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi stawiane studiom podyplomowym z zakresu rolnictwa. Ukończenie studium pozwoli osobom nieposiadającym kwalifikacji rolniczych na prowadzenie gospodarstwa rolniczego i ubiegania się o środki pomocowe Unii Europejskiej. Studium spełnia wymogi odnośnie podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli

Kwalifikacje:

Studia przeznaczone są dla: absolwentów wyższych uczelni pragnący prowadzić własne gospodarstwo rolne, nauczycieli średnich szkół rolniczych i ochrony środowiska, pracowników ośrodków doradztwa rolniczego oraz pracowników instytucji zajmujących się ochroną roślin.

Czas trwania: 3 semestry

Oplata: 3 600 PLN płatne w trzech ratach

Informacje dla kandydatów na Studium

Cel:

Studium umożliwia zdobycie wiedzy na temat najnowszych osiągnięć w ochronie roślin w powiązaniu z nowoczesnymi technologiami w rolnictwie zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Słuchacze zaznajomieni zostaną z metodami integrowanymi, z kwarantanną, prognozowaniem i monitorowaniem występowania chorób i szkodników oraz najnowszymi zagadnieniami z biotechnologii rolniczej. Ponadto omówione zostaną źródła finansowania rozwoju wsi i rolnictwa.

Program spełnia kryteria Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi stawiane studiom podyplomowym z zakresu rolnictwa. Ukończenie studium pozwoli osobom nie posiadającym kwalifikacji rolniczych na prowadzenie gospodarstwa rolniczego i ubiegania się o środki pomocowe Unii Europejskiej. Studium spełnia wymogi odnośnie podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli.

Czas trwania:

Studium trwa 3 semestry i obejmuje 380 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia będą realizowane w systemie 5 zjazdów w semestrze (trzy semestry nauki) w piątki, soboty i niedziele.

Zajęcia odbywać się będą w Collegium Godlewskiego Akademii Rolniczej w Krakowie, Al. Mickiewicza 21

Warunki przyjęcia:

Studia przeznaczone są dla: absolwentów wyższych uczelni pragnący prowadzić własne gospodarstwo rolne, nauczycieli średnich szkół rolniczych i ochrony środowiska, pracowników ośrodków doradztwa rolniczego oraz pracowników instytucji zajmujących się ochroną roślin.

Zgłoszenie powinno obejmować:

 • podanie o przyjęcie na Studia Podyplomowe
 • odpis dyplomu ukończenia Studiów Wyższych
 • dowód wpłaty

Zgłoszenia należy składać: Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego, Akademia Rolnicza w Krakowie, 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21

Koszty uczestnictwa: Koszt uczestnictwa w Studium wynosi 3.600 zł (możliwe wpłaty ratami). Koszty delegacji i noclegów uczestnicy Studium pokrywają we własnym zakresie lub zatrudniające ich Zakłady Pracy.

Program Studium:

Program studiów obejmuje łącznie 380 godzin wykładów i ćwiczeń dotyczących między innymi:

 • współczesnych trendów w uprawie roli i roślin
 • ochrony środowiska rolniczego
 • ochrony roślin w różnych systemach rolniczych z uwzględnieniem Kodeksów Dobrej Praktyki Rolniczej i Ochrony Roślin
 • kwarantanny roślin i integrowanych metod ochrony roślin
 • ekonomicznych aspektów ochrony roślin
 • biotechnologii rolniczej
 • monitoringu i prognozowania występowania szkodników
 • wybranych zagadnień z diagnostyki agrofagów
 • nowoczesnych środków zwalczania szkodników i chorób roślin
 • komputerowego doradztwa i upowszechniania postępu w ochronie roślin i nawożeniu
 • funduszy strukturalnych UE i programów pomocowych dla rolnictwa i obszarów wiejskich

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul