BanerUR
Terapia ogrodnicza

Wydział: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Katedra: Katedra Roślin Ozdobnych

Adres: 31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 54

Telefon: tel.: +48 012-662-52-45,

Email: e-mail: szewczykb@ogr.ur.krakow.pl

Informacji udzielają:

dr Bożena Szewczyk-Taranek

tel. +48 12-662-52-44,

tel. kom: 661 366 821

Charakterystyka
Terapia ogrodnicza – hortiterapia jest rodzajem terapii zajęciowej stosującej rośliny i środowisko ogrodu jako narzędzia przekazu terapeutycznego. Ukończenie naszych studiów podyplomowych pozwoli zdobyć wiedzę ogólną i praktyczną na temat hortiterapii.

Studia te wychodzą naprzeciw dużemu zainteresowaniu dokształcaniem się w tej dziedzinie i potrzebom współczesnego rynku pracy. Studia mają charakter ogólnopolski i przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych.

Celem Studiów wykształcenie profesjonalnych hortiterapeutów do prowadzenia zajęć terapeutycznych stosujących techniki ogrodnicze, służących poprawie dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób niepełnosprawnych, osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu oraz wykluczonych społecznie.

Wiedza przekazywana będzie na wykładach i ćwiczeniach (250 h) oraz praktykach zawodowych (10h). Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, doświadczonych hortiterapeutów z  z Wielkiej Brytanii oraz neurologopedów, oligofrenopedagogów i terapeutów Integracji Sensorycznej z Ośrodków w Polsce.

Absolwenci uzyskają kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w instytucjach ochrony zdrowia, edukacyjnych, pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, świetlicach, fundacjach na rzecz osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, osób z niepełno- sprawnością oraz wykluczonych społecznie.

Kwalifikacje

Osoby kończące nasze studia podyplomowe będą posiadać bardzo dobrą znajomość warsztatu ogrodniczego i umiejętność stworzenia odpowiednich scenariuszy terapeutycznych opartych o aktywności ogrodnicze dostosowane do osiągnięcia celów terapeutycznych dla konkretnych niepełnosprawności czy chorób. Ponadto będą mieć wiedzę niezbędną do zaprojektowania i założenia ogrodu terapeutycznego.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminów cząstkowych studenci przedkładają pracę dyplomową na wybrany temat związany z hortiterapią, ogrodami społecznościowymi lub terapeutycznymi. Praca oceniana jest przez komisję na Egzaminie Dyplomowym. Uzyskanie oceny pozytywnej na potwierdza osiągnięte kwalifikacje zawodowe. 

Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe Terapia Ogrodnicza jest złożenie lub przesłanie:

od 02 stycznia do 28 lutego:

•podania o przyjęcie na studia podyplomowe (załącznik nr 1),

•kwestionariusza osobowego (załącznik nr 2)

•odbitki kserograficznej dyplomu ukończenia studiów,

 

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Po uzyskaniu potwierdzenia zakwalifikowania kandydata na studia podyplomowe:

•należy do 30 marca dokonać opłaty za studia (lub 1-szy semestr studiów) na konto Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: Alior Bank S.A. 86 2490 0005 0000 4530 1756 3779 z dopiskiem "Studia Podyplomowe Terapia Ogrodnicza",

•okazać kierownikowi studiów podyplomowych oryginał świadectwa ukończenia wyższej uczelni - najpóźniej na pierwszym zjeździe.

Koszt studiów: 5600 zł po 2800 zł za semestr, (w cenę wliczone są koszty materiałów dydaktycznych i ogrodniczych oraz koszty wyjazdu studyjnego).

Studia zostaną rozpoczęte pod warunkiem zgłoszenia się minimum 15 uczestników, maksymalnie przyjmujemy 22 osoby.

Czas trwania:

Czas trwania: 2 semestry, od marca do stycznia kolejnego roku. W lutym przewidziane są egzaminy dyplomowe.

 

Więcej informacji: http://hortiterapia.ur.krakow.pl/

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK