Ważne informacje/Kontakt

Zgodnie z § 10 Regulaminu Rektorskiej Komisji ds. etyki badań naukowych z udziałem ludzi (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 222/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku): „W nieprzekraczalnym terminie, co najmniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia Komisji, wnioskodawca dostarcza do sekretarza Komisji: 1) 2 egzemplarze podpisanego wniosku wraz z kompletem wymaganych załączników w formie papierowej; 2) 1 kopię ww. dokumentów w formie elektronicznej w formacie pdf na nośniku danych”.

Terminy składania wniosków do Komisji:
 
 
  25.05.2021
  25.09.2021

* w przypadku dużej ilości złożonych wniosków Komisja może podjąć decyzję o dodatkowym terminie posiedzenia.

 

Informacja o terminach posiedzeń będzie znajdować się w zakładce Aktualności.

Wnioski należy składać do Sekretarza Komisji – dr hab. inż. Joanny Kapusta-Duch, prof. URK

Adres: Wydział Technologii żywności UR, ul. Balicka 122, pok. 1.13.

e-mail: joanna.kapusta-duch@urk.edu.pl

tel. 12 6624831

Dyżur sekretarza: czwartek 11.00-12.00.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: dr Ewa Piątkowska