BanerUR
Jakość żywności i systemy jej gwarantowania

Jednostka prowadząca:

Wydział: Technologii Żywności

Katedra: Analizy i Oceny Jakości Żywności

Adres: 30-149 Kraków, ul Balicka 122 (pok 1.64)

Telefon: 012 662 48 34

Fax: 012 662 48 34

E-mail: b.milek@ur.krakow.pl

Kierownik: Prof. dr hab. Teresa Fortuna , rrfortun@cyf-kr.edu.pl

Informacji udziela : Bogusława Miłek, Tel: 012 662 48 34 , b.milek@ur.krakow.pl

Warunki przyjęcia:

-Dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie technologii żywności lub dziedzin pokrewnych (nauki rolnicze, chemiczne, biologiczne).

-Złożenie w Sekretariacie dokumentów: kserokopii dyplomu, podania do Kierownika studiów i Kwestionariusza osobowego Podanie format RTF Podanie Dokument Acrobat
              Readera i zdjęć oraz wykonanie płatności.

-Podpisanie umowy Słuchacz-Uczelnia (w trakcie pierwszego zjazdu).

Przestrzeganie "Regulaminu Studiów Podyplomowych" ( Zarządzenie JM Rektora UR Nr 23/2007 z dnia 4 lipca 2007

Charakterystyka: Celem Studiów jest zapoznanie Słuchaczy z najnowszymi zasadami systemu zarządzania jakością zgodnego z normami serii ISO 9000 oraz przygotowanie do wdrożenia albo doskonalenia systemu jakości, z uwzględnieniem innych systemów (GMP/GHP, HACCP) i akredytacji laboratoriów. Studia dają Słuchaczom możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu kształtowania jakości produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz napojów, a także nowoczesnych metod badania jakości żywności. Studia kierowane są do absolwentów wyższych uczelni pracujących na stanowiskach kierowników produkcji i laboratoriów, technologów żywności oraz kadry technicznej związanej z zarządzaniem produkcją, kontrolą i oceną jakości żywności, do nauczycieli szkół przemysłu spożywczego i pracowników stacji Sanepidu. Program studiów będą realizować pracownicy Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Krakowie oraz specjaliści z jednostek certyfikujących jak Polskie Centrum Badań i Certyfikacji i TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

Kwalifikacje: Słuchacze studiów otrzymują wiedzę z zakresu oceny jakości żywności oraz metod kontroli jakości. Słuchacze studiów mogą dodatkowo otrzymać certyfikat „Asystenta Systemu Zarządzania Jakością” wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Asystent jakości ma uprawnienia do wdrażania systemu jakości i wykonywania auditów wewnętrznych. Ponadto mogą otrzymać certyfikat wydawany przez TÜV Akademia Polska dotyczący standardów wymaganych przez sieci handlowe (patrz Opłaty).

Czas trwania: Studia trwają 2 semestry

Termin rozpoczęcia: październik 2016

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK