URK
Technologie energetycznego wykorzystania roślin

Jednostka prowadząca:

Wydział: Inżynierii Produkcji i Energetyki

Studia podyplomowe „Technologie energetycznego wykorzystania roślin” mają charakter teoretyczno-praktyczny i są przeznaczone dla osób zainteresowanych wykorzystaniem roślin na cele energetyczne. Studia pozwolą zapoznać się słuchaczowi z tematyką dotyczącą rodzajów i źródeł biomasy wykorzystanej do produkcji biopaliw. Słuchacz zdobędzie wiedzę na temat gatunków roślin energetycznych dotyczącą uprawy, sposobów ich wykorzystania oraz zagrożeń płynących z tego typu działalności (gatunki obce, monokultury itp.) W ramach prowadzonych zajęć przedstawiona zostanie polityka unijna dotycząca stosowania biomasy w energetyce zarówno zawodowej jak i indywidualnej. Planowane zajęcia z przedsiębiorczości dadzą słuchaczom podstawy pozwalające na zakładanie działalności związanej z produkcją biomasy dla energetyki. 
Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności obejmujące zagadnienia związane z:

  • zakładaniem plantacji i doborem roślin w uprawach energetycznych,
  • wyborem technologii prowadzenia uprawy oraz zbioru biomasy,
  • wyborem technologii przetwarzania biomasy na paliwo,
  • sporządzaniem planów finansowych przedsięwzięć,
  • planowaniem logistyki biopaliw na rynkach lokalnych oraz krajowych.

           
Zdobyta przez absolwentów wiedza oraz umiejętności mogą zostać wykorzystane w późniejszej pracy zawodowej związanej między innymi z:

  • zakładaniem i prowadzeniem własnych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją biomasy na cele energetyczne,
  • pracą w jednostkach samorządów lokalnych oraz innych jednostkach doradztwa rolniczego i przemysłowego mających związek z rozwojem rynku energii odnawialnej,
  • edukacją z zakresu energetyki odnawialnej przez osoby posiadających uprawnienia pedagogiczne.

Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz specjaliści z sektora przemysłowego.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul