URK
Systemy jakości biopaliw

Jednostka prowadząca:

Wydział: Inżynierii Produkcji i Energetyki

Studia podyplomowe „Systemy jakości biopaliw” mają charakter teoretyczno-praktyczny i przeznaczone są dla osób zainteresowanych sposobami oceny jakości biopaliw jak również surowców do ich produkcji. Tematyka studiów pozwoli zapoznać się słuchaczowi ze standardami jakości biopaliw będącymi jednym z najważniejszych narzędzi wzmacniających tworzący się rynek biopaliw. Nowo wdrażane systemy jakości, stając się swoistą platformą porozumienia pomiędzy producentem a odbiorca, pozwalają na usprawnienie obrotu biopaliwami.
Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności obejmujące zagadnienia związane z:

  • technologiami pozyskania surowców,
  • technologii przetwarzania biomasy na paliwa (ciekłe, stałe i gazowe),
  • zagadnieniami dotyczącymi  aspektów finansowych przedsięwzięć związanych z produkcją wysokojakościowych biopaliw,
  • systemami oceny jakości surowców oraz biopaliw.

Słuchaczom przekazana zostanie również najnowsza wiedza z zakresu polskiego i europejskiego prawodawstwa związanego z produkcją paliw oraz energii z biomasy, a także informacje dt. możliwości wsparcia finansowego w/w przedsięwzięć.
Zdobyta przez absolwentów wiedza oraz umiejętności mogą zostać wykorzystane w późniejszej pracy zawodowej związanej między innymi z:

  • wdrażaniem i prowadzeniem systemów oceny jakości w obrocie biopaliwami.
  • nadzorowaniem i techniczną obsługą linii produkcyjnych biopaliw,
  • zakładaniem i prowadzeniem własnych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i przetwarzaniem biomasy na cele energetyczne,
  • pracą w jednostkach samorządów lokalnych oraz innych jednostkach doradztwa rolniczego i przemysłowego mających związek z rozwojem rynku energii odnawialnej,
  • edukacją z zakresu energetyki odnawialnej przez osoby posiadających uprawnienia pedagogiczne.

Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz specjaliści z sektora przemysłowego.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul