URK
Hodowla i rozród zwierząt futerkowych

Jednostka prowadząca:

Wydział: Hodowli i Biologii Zwierząt

Katedra/Instytut: Katedra Rozrodu i Anatomii Zwierząt

Adres: Al. Mickiewicza 24/28 pok. 011 , 30-059 Kraków

Telefon: tel.+48 012 662 40 94 fax : +48 012 633 -62-45

E-mail: rzszeles@cyf-kr.edu.pl

Informacji udziela: Prof. dr hab. lek. wet. Olga Szeleszczuk ,tel: +48 012 662 40 94

Charakterystyka:
Studium skierowane jest do absolwentów wyższych uczelni rolniczych, ekonomicznych i innych, zatrudnionych lub prowadzących fermy mięsożernych czy roślinożernych zwierząt futerkowych, służb zootechnicznych zatrudnionych w Krajowym lub Regionalnych Centrach Hodowli Zarodowych, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, bankach i spółkach finansujących czy zamierzających specjalizować się w zakresie procedur ubiegania się o unijne środki pomostowe dla specjalistycznej hodowli fermowej zwierząt futerkowych czy ochrony środowiska jak również pracownicy administracji państwowej i samorządowej. Program zajęć obejmuje dyscypliny związane z nowoczesna hodowlą i rozrodem zwierząt futerkowych z biotechnologią rozrodu tych zwierząt.

Kwalifikacje:
Zamierzeniem organizatorów Studium będzie przeszkolenie uczestników w zakresie chowu i hodowli zwierząt futerkowych zgodnie z wymaganiami unijnymi, poprawą rentowności ferm poprzez prowadzenie inseminacji, poprawne żywienie i utrzymanie. Uczestniczy, którzy zaliczą Studium zdając egzamin z inseminacji hodowlanych zwierząt futerkowych, uzyskują uprawnienia państwowe.

Czas trwania: 2 semestry

Data rozpoczęcia: luty 2011 r. - do 1 lutego 2011 r.

Oplata: 3 000 zł, płatne w dwóch ratach

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul