URK
Hydrologia i inżynieria leśna

Jednostka prowadząca:

Wydział: Wydział Leśny

Adres: 31-425 Kraków, al. 29 Listopada 46

Informacji udziela: dypl. ekon. Krystyna Strychalska , tel. kom. 784145145 e-mail k.strychalska@gmail.com
Katedra Inżynierii Leśnej (3 p. pok. 313a) Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków tel. (12)6625111

Kierownik Studiów: prof. dr hab. inż. Józef Suliński tel. 12-6625112 e-mail rlsulins@cyf-kr.edu.pl
Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

Warunki przyjęcia:
Od kandydatów wymagane jest ukończenie studiów wyższych co najmniej inżynierskich (licencjackich) w zakresie leśnictwa lub dyscyplin związanych z inżynierią środowiska, naukami geograficznymi, projektowaniem i wykonawstwem obiektów inżynieryjnych. O przyjęcie mogą się ponadto ubiegać absolwenci uczelni o innym profilu, którzy posiadają podstawy do studiowania wykładanych na Studiach Podyplomowych przedmiotów.

Charakterystyka:
Problematyka Studiów obejmuje: (1) wodochronne funkcje lasu, (2) infrastrukturę inżynieryjną w środowisku leśnym, (3) techniczne aspekty budowy dróg leśnych, zabudowy potoków górskich oraz budownictwa ogólnego, (4) zagadnienia ogólne i wybrane akty prawne regulujące inwestycje inżynieryjne w lasach.

W leśnictwie następują zmiany wymuszające na wielu obszarach nowe podejście do zagadnień zagospodarowania lasu. W zakresie inżynierii leśnej realizacja koncepcji lasów wielofunkcyjnych oraz zasad hodowli lasu bliskiej naturze w pierwszej kolejności zmienia perspektywy problematyki wodochronnych funkcji lasu oraz kształtowania infrastruktury inżynieryjnej. Jednym z założonych celów Studiów jest wskazanie, w jakim zakresie gospodarka leśna może modulować naturalne procesy kształtujące wodochronne funkcje lasu, a budowa niezbędnej infrastruktury inżynieryjnej przekształcać środowisko leśne.

Na Studia zapraszamy specjalistów zatrudnionych w leśnictwie, w organach administracji rządowej, samorządowej oraz instytucjach i przedsiębiorstwach obsługujących leśnictwo. Zapraszamy także specjalistów z innych dziedzin, pracowników naukowo-dydaktycznych, nauczycieli, czy też osoby udzielające się w organizacjach ekologicznych, pragnących pogłębić znajomość wodochronnych funkcji lasu oraz inżynieryjnego zagospodarowania środowiska leśnego.

Więcej informacji:
http://wl.ur.krakow.pl/Studium_podyplomowe_Hydrologia_i_inzynieria_lesna.html

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul