URK
Doradztwo z ochrony roślin

Jednostka prowadząca:

Wydział: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Katedra/Instytut: Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego
Adres: Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Email: rrmjawor@cyf-kr.edu.pl

Informacji udziela:
Prof. dr hab. inż. Magdalena Jaworska

Warunki przyjęcia:

  1. podanie o przyjęcie na studia
  2. kwestionariusz osobowy
  3. odbitki kserograficznej dyplomu ukończenia studiów
  4. dwie fotografie
  5. zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia

O przyjęcie mogą się starać absolwenci studiów I (inżynierskie, licencjat) i II stopnia (magisterskie).

Charakterystyka:
Zadaniem studium jest dostarczenie jego uczestnikom wiedzy i umiejętności praktycznych na temat nowych aspektów ochrony roślin uprawnych, by mogli podjąć pracę w zakresie doradcy z ochrony roślin. Zważywszy na obowiązek wypełnienia do 2014 roku Zasad Integrowanej Ochrony Roślin przez wszystkich rolników w Polsce oraz nową ustawą o środkach ochrony roślin (Rozp. Parlamentu UE Nr 1107/2009 z 21 października 2009r.) istnieje konieczność szkolenia doradców z ochrony roślin.

Czas trwania:
Studium trwa 2 semestry i obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia będą realizowane w systemie 5 zjazdów w semestrze w piątki i soboty.

Więcej informacji

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul