URK
Kwarantanna

Jednostka prowadząca:

Wydział: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Katedra/Instytut: Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego

Adres: Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

Email: rrmjawor@cyf-kr.edu.pl

Informacji udziela: Prof. dr hab. inż. Magdalena Jaworska

Warunki przyjęcia:

Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe "Kwarantanna" jest złożenie dokumentów:

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- odbitki kserograficznej dyplomu ukończenia studiów,

- 2 fotografie,

- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

O przyjęcie mogą się starać absolwenci studiów I (inżynierskie, licencjat) i II stopnia (magisterskie).

Charakterystyka:

Studia podyplomowe „Kwarantanna” maja na celu zaznajomienie z nowoczesną technologią produkcji rolniczej w różnych systemach rolniczych. W aspektach kwarantanny i ochrony roślin na polach, w spichrzach i magazynach, w eksporcie i imporcie studenci otrzymają podstawową wiedzę pozwalającą na pracę w stacjach Kwarantanny i ochrony roślin. Doradztwo komputerowe związane z nowymi systemami rolniczymi, nowymi roślinami uprawowymi (na biomasę) oraz nowymi pestycydami i nową biotechnologią (GMO, biopestycydy) w połączeniu z zagadnieniami marketingowymi dają podstawę tworzenia mikrofirm związanych z agrobiznesem.

Program studiów obejmuje wykłady, laboratoria, seminaria i wykonanie projektu. Zajęcia dydaktyczne prowadzą doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Na podstawie zdanych egzaminów i zaliczonej pracy dyplomowej absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Studium wydany przez Uniwersytet Rolniczy na zasadach określonych przez MEN. Wymogiem uczestnictwa w Studium jest ukończenie studiów wyższych.

Czas trwania:

Studium trwa 1 semestr i obejmuje 160 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia będą realizowane w systemie 8 zjazdów w semestrze w soboty i niedziele.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul