URK
Nowe biotechnologie rolnicze

Jednostka prowadząca:

Wydział: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Katedra/Instytut: Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego

Adres: Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

Email: rrmjawor@cyf-kr.edu.pl

Informacji udziela: Prof. dr hab. inż. Magdalena Jaworska

Warunki przyjęcia:

Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe "Kwarantanna" jest złożenie dokumentów:

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- odbitki kserograficznej dyplomu ukończenia studiów,

- 2 fotografie,

- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

O przyjęcie mogą się starać absolwenci studiów I (inżynierskie, licencjat) i II stopnia (magisterskie).

Charakterystyka:

Zadaniem studium jest dostarczenie jego uczestnikom wiedzy na temat nowych możliwości zagospodarowania ziemi i tworzenia firm rodzinnych poprzez wykorzystanie najnowszych osiągnięć w zakresie rolnictwa oraz biotechnologii rolniczej. Program obejmuje przedmioty związane z wykorzystaniem nowych roślin rolniczych, biopestycydów i mikroorganizmów w biotechnologiach rolniczych. Słuchacze zaznajomieni zostaną także z metodami rekultywacji terenów poprzemysłowych przy wykorzystaniu m.in. tych roślin i mikroorganizmów oraz z metodami pozyskiwania surowców i produkcji biopaliw. Ponadto omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem biologicznym biotechnologii rolniczych.

Czas trwania:

Studium trwa 1 semestr i obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia będą realizowane w systemie 9 zjazdów w semestrze w piątki i soboty.

Więcej informacji

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: mgr inż. Agnieszka Pikul